Reference

Povodí Ohře, státní podnik

 • geodetické zaměření abrazí břehů na VD Jesenice (2008)
 • geodetickézaměření pro rekonstrukci Flájského potoka (2008)
 • geodetické zaměření pro opatření ke snížení zanášení huminových látek do VD Fláje (2008)
 • geodetické zaměření pro rekonstruci Malodolského potoka (2008)
 • geodetické zaměření abrazí břehu na VD Fláje (2008)
 • geodetické zaměření pro revitalizaci Dlouhé Stoky (2008)
 • geodetické zaměření abrazí břehu na VD Všechlapy (2008)
 • kontrolní měření stavby rekonstrukce Křímovského potoka (2008)
 • geodetické zaměření abrazí břehu na VD Nechranice (2008)
 • GP štěrkové přehrážky Dubí I. II. a III. (2008)
 • geodetické zaměření pro rekonstrukci Falknovské kamenice (2008)
 • GP Srpina Malé Březno (2008)
 • VD Janov - zaměření a výpočet výrubu (2008)
 • kontrolní zaměření stavby Jiřetínský potok (2008)
 • kontrolní zaměření stavby Libocký potok (2008)
 • GP VD Jezeří pro zápis do KN (2008)
 • VD Nechranice sanace pravého břehu (2009)
 • Rektifikace Ervěnického koridoru (2009)
 • Vytyčení pozemku č.152 Pokutice (2009)
 • GP věcné břemeno kabelu v k.ú. Mikulovice (2009)
 • geodetické zaměření pro rekonstrukci Flájského potoka (2009)
 • Vytyčení pozemků v k.ú. Březenec (2009)
 • geodetické zaměření areálu loděnice VD Nechranice (2009)
 • Zaměření areálu POH v Chomutově Bezručova ulice (2009)
 • VD Janov zaměření odtokového koryta (2009)
 • VD Chřibská GP pro rozdělení pozemku (2009)
 • GP Jiřetínský potok (2009)
 • VD Újezd GP pro vodovodní potrubí (2009)
 • Kamenice a Bílý potok zaměření hladin povodně (2009)
 • GP Krupský potok (2009)
 • Bystrá zaměření hladin povodně (2009)
 • vytyčení parcely č 5870 v k.ú. Chomutov (2009)
 • vytyčení a zaměření označníků na VD Nechranice (2009 )
 • GP pro oddělení pozemku v k.ú. Vikletice (2009)
 • GP jez Klášterec (2009)
 • GP Bílý potok (2009)
 • Bystrá OPŠ v Horních Habarticích (2009)
 • Bystrá OPŠ v Dolních Habarticích (2009)
 • OPŠ Lužecký potok (2009)
 • Bílý potok zaměření a výpočet kubatur (2009)
 • OPŠ Kamanice v Srbské Kamenici (2009)
 • OPŠ Kamenice v Jánské (2009)
 • GP Bílina oprava opevnění (2009)
 • GP Hučivý potok (2009)
 • Průmyslový vodovod Nechranice zaměření skutečného průběhu vodního díla (2009)

ČEZ, a.s.

 • geodetické zaměření areálu MEGADEX (2008)
 • geometrický plán mimo areál Elektrárny Tušimice (2008)
 • Zhotovení opravy katastrálního operátu v k.ú. Tušimice (2009)
 • Vytyčení pozemků v majetku ČEZ, a.s. (2009)
 • Vytyčení pozemků p.č. 341 - 2 v majetku ČEZ, a.s. (2009)

Land s.r.o.

 • vytyčení stavby Bílý potok Šumná (2008)
 • zaměření skutečného provedení stavby Klíšský potok (2008)
 • ZPS Bílý potok Šumná (2009)

Tele Data Control s.r.o.

 • zaměření kabelových tras na VD Chřibská (2008)

f. ELPRO

 • Šušany PVN 13 zaměření přívodního kabelu (2009)

f. SPEKTRATHERM

 • Zaměření plaviště Venuše a výpočet kubatur březen (2009)
 • Zaměření plaviště Venuše a výpočet kubatur říjen (2009)

AZ SANACE

 • ZPS mostku přes Chomutovku v Údlicích (2009)
 • VD Kadaň vytyčení pozemku stavby (2009)

První Elektro

 • Zaměření parcely v areálu První Elektro (2009)

HG partner s.r.o.

 • Zaměření usazovací nádrže na VD Újezd (2009)